agendaitem

Themadag industrieel koelwater

Wanneer

7 Dec 2017

Platform

Watervisie

Organisatie

SKIW

SKIW (Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie) en ENVAQUA (Dutch Environmental & Waste Technology Association) werken samen aan het verbreden van kennis over onder meer het optimaliseren van industriële koelwatersystemen. Met actieve ondersteuning van VEMW en Deltalinqs hebben zij het initiatief genomen om een thema-dag te organiseren rond het onderwerp koelwater.

Sinds het vaststellen van de BAT (Best AvailableTechniques) door de EU in 2001 hebben er zich op technisch en technologisch gebied veel veranderingen aangediend en zijn op sommige onderdelen de inzichten duidelijk veranderd. Hoog tijd om op deze Koelwaterdag stil te staan bij de nieuwste ontwikkelingen.

Tijdens deze dag zal door de sprekers uitgebreid aandacht worden gevraagd voor de invloed van big data, de ervaringen met koelwaterbehandeling bij de industrie en uiteraard wordt het onder controle houden van Legionella-besmettingen van koeltorens niet vergeten. Voor deelnemers aan de Koelwaterdag die niet dagelijks met koelwater om-gaan, wordt gestart met een inleidende presentatie over koelwaterbehandeling.

Ook een doorkijkje naar de toekomst zal worden belicht en via een zestal pitches zullen onder meer enkele nieuwe technieken worden gepresenteerd. Tijdens de dag zal gepeild worden of er behoefte is aan de oprichting van een landelijk KoelwaterPlatform. Samen met de paneldiscussie waarvoor we vertegenwoordigers uitgenodigd hebben van-uit diverse takken van de industrie, belooft de Koelwaterdag een interessante, veelzijdige en leerzame dag te worden. Graag nodigen wij u uit deze dag bij te wonen. Het programma en nadere informatie vindt u via de inschrijflink.

PROGRAMMA

Het programma bestaat uit 6 presentaties van industriële koelwatergebruikers, advies-bureaus en bedrijven die de zorg voor koelwaterbehandeling op zich kunnen nemen, 7 pitches van onder meer organisaties die zich met innovaties op het gebied van koelwater-behandeling bezig houden en een discussiepanel dat zich over een aantal aan hen voorgelegde stellingen zal buigen. Binnen het programma is voldoende ruimte ingebouwd voor netwerken.

Wellicht vindt u deze events ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.