nieuws

Vliegen op aardappelschillen

Publicatie

12 sep 2017

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

aardappelschillen, brandstof

In het lab is al bewezen dat je van aardappelschillen vliegtuigbrandstof kan maken. Of het in de praktijk ook daadwerkelijk interessant is, moet nog blijken. In een door TKI-BBE gefinancierd project onderzoekt een internationale groep bedrijven en kennisinstellingen of een full-scale productieketen technologisch haalbaar en economisch interessant is.

Over drie jaar moeten alle Europese transportbrandstoffen voor tien procent bestaan uit biobased brandstoffen. Luchtvaart valt nog niet onder deze wetgeving, maar daar komt in 2021 waarschijnlijk verandering in volgens TKI-BBE. In Europa verbruikt de luchtvaart jaarlijks 60 miljoen ton brandstof. Zelfs als het wettelijke bijmengpercentage slechts enkele procenten wordt, ontstaat er al een behoefte van miljoenen tonnen biobased brandstof.

In het project Bio jet fuel onderzoeken de projectpartners of op basis van niet-eetbare zijstromen uit de landbouwindustrie, met aardappelschillen als model, een interessante productieketen ontwikkeld kan worden.

Goedkoop

Projectleider Ana Lopez Contreras (Wageningen Research): ‘Er zit een aantal grote voordelen aan het gebruik van niet-eetbare aardappelzijstromen. Zij zijn in grote hoeveelheden beschikbaar en ook nog eens goedkoop. Bovendien zijn de stromen geschikt om te fermenteren.’ Tijdens het proces worden de zijstromen gefermenteerd tot aceton, isopropanol, butanol en ethanol. Zonder scheiding van deze producten kan het mengsel daarna worden omgezet in luchtvaartbrandstof.

Full-scale proces

De werking van het productieproces is al bewezen op laboratoriumschaal. In dit project wordt onderzocht of het proces ook op grotere schaal economisch en technologisch haalbaar is. Daarnaast moet een life cycle analyse uitwijzen wat de duurzaamheidswinst is. Ook zien de projectpartners mogelijkheden om het fermentatieproces te optimaliseren.