achtergrond

Groen gas uit reststromen door superkritisch water

Publicatie

11 jun 2018

Auteur

David van Baarle

Categorie

Petrochem

Soort

achtergrond

Tags

biomassa, groen gas

De technische start-up SCW Systems ontwikkelde een manier om biomassa in superkritisch water om te zetten in groen gas, dat direct in het hogedrukleidingnet van Gasunie kan worden geïnjecteerd. De twee bedrijven bouwen nu samen een demonstratiefaciliteit in Alkmaar om te laten zien dat de technologie ook op grote schaal kan worden toegepast. De opdracht van Gasunie New Energy is om de transitie naar een CO2-neutrale energievoorziening te versnellen door duurzame alternatieven te ontwikkelen voor fossiel methaan. Inmiddels loopt een aantal veelbelovende onderzoeksprojecten die een alternatief kunnen bieden voor fossiele brandstoffen. Zo zijn waterstof en groen gas veelbelovende energiedragers. Waterstof kan via elektrolyse worden geproduceerd en groen gas kan worden geproduceerd door het opwerken van biogas uit vergisting of vergassing. Het biogas wordt gezuiverd en gedroogd en op dezelfde kwaliteit als aardgas gebracht. Na deze bewerkingen mag het groen gas heten en is het een duurzaam alternatief voor fossiel aardgas. Het doel van Gasunie is niet om gas te produceren en verhandelen. Maar de bestaande gasinfrastructuur kan wel een belangrijke rol blijven spelen in de transitie naar een emissieloze energievoorziening met groen gas en waterstof. Gasunie New Energy heeft daarom samen met SCW Systems een joint venture opgericht met de naam SKW Assets Alkmaar. Deze joint venture ontwikkelt en bouwt de demonstratiefaciliteit Super Kritische Water vergassing Alkmaar. SCW Energy Alkmaar, een honderd procent dochter van SCW Systems, zal de installatie opereren. SCW Energy Alkmaar zal alle inkoop van biomassa en verkoop van groen gas voor zijn rekening nemen. Superkritisch Martijn Theelen is als business developer van Gasunie New Energy betrokken bij een innovatieve manier om groen gas te produceren uit lastige natte afvalstromen met organische componenten. De technische start-up SCW Systems ontwikkelde een manier waarmee biomassa in superkritisch water wordt omgezet in biogas, om dit vervolgens op te werken tot groen gas, dat direct in het hogedrukleidingnet van Gasunie kan worden geïnjecteerd. De twee bedrijven bouwen nu samen een demonstratiefaciliteit in Alkmaar om te laten zien dat de technologie ook op grote schaal kan worden toegepast, maar ook om de logistieke keten rondom vergassing van met name natte biomassastromen vorm...

Voor leden

Lees gratis verder.

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen
  • Bladerbare versies van het blad
  • Projectendatabase
Aanmelden
Bron: Petrochem 6-2018