nieuws

Energiebesparing door warmteuitwisseling

Publicatie

10 jul 2018

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

energiebesparing, restwarmte

Aardappelverwerker Lamb Weston/Meijer en uienbedrijf Wiskerke Onions hebben onlangs een restwarmtekoppeling in gebruik genomen. Dit levert een energiebesparing op die gelijk staat aan het verbruik van driehonderd woningen. Wiskerke Onions gaat met de restwarmte van buurbedrijf Lamb Weston uien drogen. 

Wiskerke Onions zal met 100 procent restwarmte van Lamb Weston/Meijer haar uien op een duurzame manier drogen. De warmte stroomt als water van 60 graden Celsius van de aardappelverwerker via buizen naar het naastgelegen perceel van Wiskerke Onions. Daar wordt de warmte omgezet in lucht van 30 graden Celsius.

Deze samenwerking tussen twee agro-foodbedrijven levert elk jaar een besparing op van 500.000 m3 aardgas, ofwel de energieconsumptie van driehonderd huishoudens. Bovendien vermindert dit de uitstoot van CO2 met zo’n 875 ton. Dat is net zoveel als de jaarlijkse CO2-opname van vijftigduizend bomen.

Duurzaamheidsambities

Wiskerke Onions heeft het streven om de meest duurzame uienleverancier op de wereldmarkt te zijn. Een aanzienlijk deel wordt geproduceerd onder het keurmerk ‘Planetproof’, liggen er 1600 zonnepanelen op het dak en door de logistiek via Vlissingen te laten verlopen, worden tienduizend transportkilometers bespaard.

Lamb Weston/Meijer wil leidend zijn in duurzame ontwikkeling in haar sector en daarbij helpen samenwerkingsprojecten zoals deze. Minder watergebruik, het minimaliseren en vergroenen van energiegebruik en het voorkomen van afval en het verwaarden van reststromen worden genoemd in de duurzame top 3. Dit systeem van restwarmtekoppeling sluit hier bij aan.