Erik Bijlsma is asset owner van Eigendom & Beheer en het Noord/Zuidlijn-project bij het onderdeel Metro en Tram van de Gemeente Amsterdam

Nieuws en Publicaties van Erik Bijlsma, Gemeente Amsterdam