Industrielinqs events

16 mei in Delfzijl Thema: Nieuwe bronnen voor C

Medio 2023 gaan Industrielinqs pers en platform en

The European process industry and energy sector are

Publicaties

Onlangs ondertekenden Tractebel en NRG PALLAS een intentieverklaring om samen te werken ter ondersteuning van de nieuwbouw van kerncentrales in Nederland. De ondertekening vond plaats op de Ambassade van België in Den Haag in aanwezigheid van de Belgische ambassadeur Anick

Basf Antwerpen heeft een omgevingsvergunning aangevraagd bij het Omgevingsloket van Antwerpen voor het bouwen van een nieuwe inrichting voor compressie, zuivering en droging van CO2. Deze aanvraag past in het kader van het project Antwerp@C. De aangevraagde vergunning zijn de eerste

Logistiek dienstverlener Katoen Natie heeft plannen voor een groot batterijpark in de Antwerpse haven. Het bedrijf diende hiertoe begin maart een aanvraag voor een omgevingsvergunning in bij het Omgevingsloket. Het batterijpark zou moeten komen op een terrein van het bedrijf

TenneT gunt voor €23 miljard aan contracten om offshore windenergie aan land te brengen. Het gaat om on- en offshore converterstations en HVDC-technologie met een totale capaciteit van 22 gigawatt. Drie consortia, Hitachi/Petrofac, GE/SMOP en GE/McDermott gaan tot en met

SGS, ADLC en BASF Antwerpen hebben een gezamenlijk project opgezet om (petro)chemische analysestalen in de haven van Antwerpenper drone te transporteren . Met deze ontwikkeling willen de partners de havenactiviteiten efficiënter en duurzamer maken. Vandaag werden enkele testvluchten op de

‘We hebben steeds meer data, maar minder mensen’, stelt programmadirecteur Arjan van Dijk van Safety Delta Nederland in de april editie van Industrielinqs. Om de veiligheid van de industrie te verbeteren zijn daarom andere methodieken nodig, en ook mogelijk. En